Fill 1 Created with Sketch. 16.pxl Group Created with Sketch. Group 2 Created with Sketch.
privacy statement itvacatures.amsterdam

Privacy Statement itvacatures.amsterdam

Op deze pagina tref je het privacy statement (het "Privacy Statement") aan van itvacatures.amsterdam, een dienst van de besloten vennootschap IT Collectief BV, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 66074711 en kantoorhoudende aan de Willemsparkweg 92-H, 1071 HM te Amsterdam.
IT Collectief BV beschermt jouw persoonlijke gegevens en privacy. In dit privacy Statement kun je lezen welke persoonlijke gegevens we verzamelen en hoe wij jouw gegevens bewaren en gebruiken. Dit Privacy Statement is van toepassing op onze website www.itvacatures.amsterdam en de diensten die itvacatures.amsterdam aanbiedt.

Algemene Verordening Gegevensbescherming (de "AVG")

IT Collectief BV gaat in lijn met de Algemene Verordening Gegevensbescherming zorgvuldig om met gegevens van gebruikers en bezoekers van haar digitale diensten zoals webtools en websites. Persoonsgegevens worden zorgvuldig behandeld en beveiligd.
 

Welke persoonlijke gegevens bewaren wij?

Persoonlijke gegevens kunnen op verschillende momenten worden bewaard, zoals wanneer je onze website bezoekt, een persoonlijk account maakt op onze website, gebruik maakt van onze diensten of contact met ons opneemt. We bewaren gegevens zoals: je naam, je adres, telefoonnummer, e-mailadres etc.
We kunnen ook niet-persoonlijke gegevens bewaren; zoals je type browser, type computer en technische informatie van de manier waarop je contact maakt met onze website.Waarom bewaren wij jouw persoonlijke gegevens?

Het doel van de website itvacatures.nl is om werkzoekende software developers en werkgevers bij elkaar te brengen. We bewaren en verwerken persoonlijke gegevens om de website te optimaliseren en onze dienstverlening te verbeteren, onze diensten te verbeteren en te beschermen en je persoonlijke account te beheren. Soms zullen we je persoonlijke gegevens gebruiken om je belangrijke informatie te sturen, zoals een verandering in onze algemene voorwaarden of Privacy Statement.

IT Collectief BV zal niet meer persoonsgegevens verzamelen dan redelijkerwijs noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of verwerkt.
Om dit Privacy Statement overzichtelijk te houden, vind je hier een overzicht van de doeleinden waarvoor IT Collectief BV persoonsgegevens verwerkt. Daarbij wordt ook aangegeven voor hoelang deze worden bewaard. In lijn met de AVG wordt daarbij ook aangegeven wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken.

Je kunt je aanmelden voor onze nieuwsbrief. Zo blijf je altijd op de hoogte van de nieuwste vacatures en ontwikkelingen binnen jouw vakgebied. Als je geen nieuwsbrieven meer wilt ontvangen, dan kan je de opt-out gebruiken in de nieuwsbrief.

 

Hoe bewaren wij jouw persoonlijke gegevens?

Voor het bewaren van gegevens maken wij gebruik van onze eigen webtool van itvacatures.amsterdam die door IT Collectief BV beschikbaar wordt gesteld en van een gegevensverwerker, HubSpot. IT Collectief BV is met HubSpot een verwerkingsovereenkomst aangegaan ter bescherming van jouw persoonsgegevens. Meer over deze overeenkomst kan je hier inzien.
 

Hoe beschermen wij persoonlijke gegevens?

We doen er alles aan om je persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies, vernietiging, gebruik, wijziging of verspreiding van je persoonlijke gegevens door onbevoegden. Wij doen dit met Secure Socket Layer (SSL). Hierdoor kunnen degenen die niets met jouw gegevens te maken hebben, er niet bij.

Onze database is uitsluitend toegankelijk voor medewerkers van IT Collectief BV dan wel onze toeleveranciers, voor zover dat in hun functie noodzakelijk is. IT Collectief BV is echter niet aansprakelijk voor verlies van gegevens, schade aan bestanden, onrechtmatig verkregen toegang tot computers of bestanden, via advertenties verspreide virussen of andere onrechtmatige programma’s of bestanden, via advertenties verspreide virussen of andere onrechtmatige programma’s of bestanden, of enig ander gevolg van het ter beschikking stellen van gegevens aan IT Collectief. BV.


Hoe kan ik mijn persoonlijke gegevens inzien, veranderen of verwijderen?

Je kan je persoonlijke gegevens inzien, veranderen of verwijderen door ons een verzoek hiertoe per e-mail te sturen naar avg@itvacatures.amsterdam.
 

Cookies

Bij de digitale diensten kunnen algemene bezoekgegevens worden bijgehouden. Daardoor kan IT Collectief BV de inrichting van haar digitale diensten optimaliseren. IT Collectief BV maakt bij het aanbieden van haar diensten tevens gebruik van zogenaamde cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat op de harde schrijf van een pc, laptop, smartphone, tablet, etc. wordt opgeslagen. IT Collectief BV maakt gebruikt van tijdelijke cookies. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens en worden alleen gebruikt om het gebruik van de website makkelijker te maken.
 

Third party cookies en Google Analytics

Op de digitale diensten van IT Collectief BV kunnen ook diensten van derden worden ingezet voor marketing- en analysedoeleinden. Deze kunnen eveneens cookies (‘’third party cookies’’) plaatsen om je tijdens het surfen regio- of themaspecifieke banners te tonen. Je kan het toelaten van ‘’third party cookies’’ in de instellingen van je browser deactiveren. Als je geen cookies wilt ontvangen kan je in je browser je instellingen veranderen en cookies verwijderen. Houdt er wel rekening mee dat dit de functionaliteit van andere websites dan die van IT Collectief BV zou kunnen beïnvloeden.

IT Collectief BV kan bijvoorbeeld ook gebruik maken van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van je pc, laptop, smartphone, tablet etc. (IP- adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.
 

Links naar andere websites

Als je een externe link volgt waarmee je de website verlaat en op een andere website terecht komt, dien je te beseffen dat IT Collectief BV geen controle en invloed heeft over de inhoud van de andere website. IT Collectief aanvaardt daarom geen enkele aansprakelijkheid voor die inhoud, tenzij IT Collectief BV er daadwerkelijk van op de hoogte was dat de invloed van die andere website onrechtmatig was. In zulke gevallen zal IT Collectief BV deze link onderzoeken en indien nodig blokkeren. De gebruikersvoorwaarden en privacy statements van dergelijke gelinkte websites kunnen afwijken van de voorwaarden en het Privacy Statement die voor de website van IT Collectief BV gelden. Wij raden dan ook aan deze ook te lezen, zodat je inzicht krijgt in hoe zij informatie die op jou betrekking heeft verzamelen, gebruiken en delen.
 

Verstrekking gegevens aan derden

Wij stellen de persoonsgegevens niet beschikbaar aan derden, met uitzondering van:

  • De door ons ingeschakelde derden in het kader van de dienstverlening door IT Collectief BV en waarvoor u expliciet toestemming heeft gegeven;
  • Wanneer je solliciteert op een specifieke vacature, geplaatst door een derde op het itvacatures.amsterdam platform, wordt je persoonlijke informatie gedeeld met deze derde partij; en
  • Indien wij hiertoe wettelijk zijn verplicht; en
  • Indien dit noodzakelijk is om de rechten van de bezoeker of onze rechten te beschermen.
In deze gevallen worden je persoonsgegevens alleen verstrekt indien genoemde derden de vertrouwelijkheid en beveiliging van de gegevens hebben toegezegd. Wanneer je persoonlijke informatie met een derde partij wordt gedeeld, in verband met een sollicitatie, zijn de privacy statements van deze derde partijen van toepassing.
 

Toepasselijk recht

Op de website itvacatures.nl en dit Privacy Statement is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen voortvloeiende uit of in verband met dit Privacy statement zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland. Indien anderstalige versies van het Privacy Statement discrepanties vertonen of tot interpretatieverschillen leiden, is de versie in de Nederlandse taal doorslaggevend.


Wijzigingen Privacy Statement

Wij kunnen deze Privacy Statement zo nu en dan bijwerken. Als we een grote verandering aanbrengen in deze privacy statement, zullen we dit op onze website vermelden en sturen wij je een e-mail.


Vragen?

Als je vragen of opmerkingen hebt, kun je ons een mail sturen naar privacy@itvacatures.amsterdam.